Privacy Statement Entertrainers

Entertrainers ('''wij''), gevestigd in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Entertrainers vind de bescherming van jouw persoonsgegevens heel belangrijk. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens die wij ontvangen. Met dit Privacy Statement helpen we je begrijpen hoe wij jouw persoonsgegevens gebruiken. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG") en de toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze verstrekt zijn
 • De verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, en je hierop willen wijzen en deze respecteren.


Wij raden u aan dit Privacy Statement zorgvuldig te lezen. Dit Privacy Statement heeft betrekking op onze website https://www.entertrainers.nl en gerelateerde websites en diensten.


Dit Privacy Statement is voor het laatst aangepast op: 11-10-2023.


Gebruik van persoonsgegevens

Als je gebruik maakt van websites en gerelateerde diensten die wij aanbieden, dan kunt je persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens die jij direct met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in dit statement, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.


Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die te herleiden zijn naar een persoon. Wij kunnen jouw persoonsgegevens via verschillende kanalen binnen krijgen. Wij verzamelen jouw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of jouw toestemming. Wij verwerken gegevens die jij zelf hebt ingevuld, cookies die we verzamelen op het moment dat je een website van ons bezoekt, en gegevens die wij zelf toevoegen, zoals bijvoorbeeld een klantnummer. Als je deel neemt aan ons online programma  maak je een profiel aan waar je bijvoorbeeld zelf je gegevens die je met ons hebt gedeeld kunt terugvinden of aanpassen. 


E-mail en online lifestyle guide

Wij versturen onze e-mail berichten en de online lifestyle guide met Mailblue. Hier hebben wij alleen jouw voornaam en e-mailadres nodig. Mailblue zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken en slaat jouw gegevens beveiligd op. Onderaan elke e-mail die  is verzonden staat een link om je uit te schrijven als je geen e-mails meer wilt ontvangen. Op dat moment worden jouw gegevens direct verwijderd. Mailblue maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Deze gegevens worden door ons gebruikt voor het verder verbeteren van onze dienstverlening.

Tevens maken wij gebruik van de diensten van Microsoft Office 365 voor ons e-mailverkeer. Microsoft Office 365 heeft geen toegang dat onze e-mailberichten en neemt passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. 


Faciliteren van betalingen

Voor het afhandelen van de betalingen op onze website en webwinkel maken wij gebruik van het platform van Plug&Pay. Plug&Pay verwerkt jouw naam, adresgegevens en betaalgegevens wanneer je een product of dienst betaald. Plug&Pay heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Gegevens die wij aan Plug&Pay verstrekken kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics en Piwik. Deze statistieken worden gebruikt om de dienstverlening te optimaliseren en zullen zij waar mogelijk pseudonimiseren. Plug&Pay bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Ook kunnen wij gebruik maken van het platform van Mollie voor de uitbetalingen van gelden. Zij verwerken jouw naam en betaalgegevens om jouw betaling aan ons te verwerken. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Mollie bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.


Verzenden van bestellingen

Om jouw bestelling te bezorgden wordt maken wij gebruik van de diensten van PostNL. PostNL gebruikt jouw naam en adresgegevens voor het uitvoeren van de leveringen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen om de bestelling bij jou te bezorgen. In het geval dat PostNL andere partijen inschakelt, stelt PostNL jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.


Bezoeken van de website

Voor onze website maken wij gebruik van de platformen Phoenix en Huddle van IMU. Persoonsgegevens die je via onze websites aan ons verstrekt, worden met IMU gedeeld. IMU heeft toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. IMU zorgt ervoor dat jouw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. IMU maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot jouw gebruik van het platform en de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. IMU behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.


Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren jouw persoonsgegevens zo lang als jij gebruik maakt van onze diensten. Als jij aangeeft geen gebruik meer te willen maken van onze diensten verwijderen wij jouw persoonsgegevens binnen 3 maanden. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw (persoons)gegevens in onze financiële administratie te bewaren voor maximaal 7 jaar. Algemene  persoonsgegevens van onze websitebezoekers bewaren wij één maand.


Jouw rechten

Wij respecteren jouw rechten om je persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Je kunt hier voor direct contact met ons opnemen.  Hoe specifieker je bent bij je aanvraag, hoe beter we jouw vraag kunnen behandelen. We kunnen je vragen om een identificatiemiddel of veiligheidsvraag. Dit doen we om ervoor te zorgen dat niet iemand anders jouw rechten uitoefent. Je hebt het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Als je van mening bent dat de verstrekte informatie die we over jou verwerken niet juist is, dan kun je contact met ons opnemen om jouw informatie te updaten. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Je mag ons op ieder moment vragen jouw persoonsgegevens te verwijderen. Je ontvangt binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek.


 

Het kan zijn dat je, ondanks de zorgvuldige aanpak van Entertrainers, een klacht hebt over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken en/of met jouw rechten omgaan. Je kunt dan een klacht indienen bij de toezichthouder. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens de toezichthouder op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt je via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl.


Delen met persoonsgegevens met anderen

We zullen jouw informatie niet delen met anderen zonder jouw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die jij met ons hebt afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is. Ter realisering van de doeleinden hierboven beschreven kunnen wij jouw gegevens buiten de EER overdragen. Wanneer dit het geval is, zullen wij de juiste maatregelen nemen om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn. 


Google Analytics

Gegevens die je verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics. Deze statistieken worden gebruikt om onze dienstverlening te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zullen we deze gegevens pseudonimiseren. 


Cookies

Wij willen je op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. 

In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan jouw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als je van onze website gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze website op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken jouw IP-adres niet om je online gedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan jouw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer je ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres. 

Je kunt jezelf afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.


Beveiliging

We zorgen ervoor dat jouw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:

 • Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor;
 • Encryptie van data;
 • Pseudonimiseren van data;
 • Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel;
 • Overdrachten alleen over SSL; 
 • Purpose-bound toegangsbeperkingen;
 • Controle van erkende autorisaties.


Wijzigingen van het Privacy Statement

Wij behouden te allen tijde het recht ons Privacy Statement te wijzigen. Op deze pagina vind je altijd de meest recente versie. Mocht het nieuwe privacy statement gevolgen hebben voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.


Contactgegevens


Entertrainers (t.a.v. privacy officer)

Willeskop 21, 3417 MA te Montfoort

privacy@entertrainers.nl